//-->

Systemisch Consult

Boeken en artikelen over Organisatieopstellingen

Naar hoofdpagina

Artikelen hier.

 

Het fenomeen organisatieopstelling is nog jong. Het aantal professionals dat zich in dat veld beweegt is groeiende. En daarmee ook het aantal mensen om hen heen dat persoonlijk ervaren heeft wat een organisatieopstelling kan brengen.

Nieuw is dat op wetenschappelijke wijze inzicht verkregen is hoe door, in een veld betrokken, deskundigen gewaardeerd wordt wat een opstelling heeft laten zien, hoe bruikbaar ze het vinden en wat ze ermee gedaan hebben. In dit geval: hoe grote en kleinere bedrijven lering trokken uit merkopstellingen inzake de positie van producten op de markt, de verhouding tussen concurrenten, de relaties in een franchiseformule, enz.

Unravelling branding systems is de titel van de Engelse handelseditie van het proefschrift van Wim Jurg, waarop hij op 1 november 2010 is gepromoveerd. Het verzamelt en analyseert de waardering en bruikbaarheid van de merkopstelling als een middel voor branding en marketing. Natuurlijk beschrijft het ook de opstellingen zelf.

Bekijk een stukje van de toespraak van een van de hoogleraren die zijn eigen ervaringen bij een opstelling beschrijft:

 


SPECIALE AANBIEDING Alleen in de maand november te bestellen voor € 15,00 exclusief verzendkosten bij uitgeverij Noorderlicht. http://www.hetnoorderlicht.com 
ISBN: 9789077290132  Daarna is de prijs € 19,-

Gré Honingh-Pauw: Dynamiek in Familiebedrijven: Dynamiek in Familiebedrijven. Werk en privé zijn nauwelijks te scheiden in een familiebedrijf. Als het bedrijf wint, verliest soms de relatie. Het bedrijf is vaak een levenswerk maar de familie of partner heeft ook aandacht nodig. Een conflict tussen partners of andere familieleden, kan de verhouding in de werksfeer ernstig verstoren. Hoe kan men harmonie krijgen? Welke issues komen systematisch voor in het familiebedrijf? Hoe kun je in een familiebedrijf het belang van de familie- en het bedrijfsbelang in het juiste perspectief plaatsen, zodat er een win-winsituatie van gezamenlijke belangen kan worden gecreëerd?

Als je zoon of dochter je collega wordt, kunnen allerlei onuitgesproken verwachtingen leiden tot een gespannen sfeer. De traditionele rolverdeling is lastig te regelen, zowel voor diegene die het bedrijf beëindigt als voor de opvolger. Dit aspect speelt ook mee in de verhouding tot andere kinderen. Met welke hiërarchieën heeft men rekening te houden? Hoe komt het dat veel kinderen die opgegroeid zijn in een familiebedrijf een aanverwant beroep kiezen? Hebben we zelf wel de macht in handen bij het voortzetten van het familiebedrijf of zijn we het slachtoffer van onze geschiedenis? En hoe zit het met de sociale status van de vrouw in het familiebedrijf? Hoe komt het dat in een familiebedrijfcultuur veel vrouwen een groot verantwoordelijkheidsbesef hebben en voor het bedrijf van manlief zorgen?

Het begrijpen van de relationele en hiërarchische aspecten binnen het familiebedrijf, geeft ons inzicht in hoe dat van invloed is op ons gedrag, en kan ons helpen waardevolle doelen in ons leven te realiseren.
Verkrijgbaar bij: Het Noorderlicht Website, © 2008 - ISBN 9 789088 420467 Prijs: €24,95

Joseph Roevens: Systemic Constellations Work in Organizations. Proefschrift. Joseph Roevens promoveerde op 7 november 2008 op de Universiteitvan Tilburg. De eerste promotie over dit onderwerp in het Nederlandse taalgebied, overigens wel in het Engels geschreven. Science Guide 2008, ISBN 9 789051 796 162.
Promotor: Prof. Dr. John Rijsman, Co-promotor Dr. Peter van den Berg. Een populaire uitgave is in voorbereiding.
Voor de Nederlandse samenvatting: klik hier.

Jan Jacob Stam: Het verbindende veld. Systemische inzichten in werk en organisaties. De systemisch-fenomenologische benadering geeft verrassende en vaak onverwachte inzichten over werk, beroep en organisaties. In dit boek zijn inzichten, voorbeelden uit de praktijk, persoonlijke ervaringen en een theoretische omkadering van vijf jaar werk met de systemische benadering van werk- en organisatievragen bijeengebracht. Het boek leest als een bundel artikelen. Licht, in contact met de werkelijkheid en met vele mogelijke momenten van herkenning voor de lezer.
Uitgeverij Het Noorderlicht Website, © 2004 - ISBN 90-77290-02-8 Prijs €12,50.

Gunthard Weber (red.): Het succes van organisatieopstellingen. Na de succesvolle ontwikkeling van systeemopstellingen voor familiebanden worden de principes die hieraan ten grondslag liggen inmiddels ook binnen organisaties gebruikt. Een organisatie is, net als een familie, een complex fenomeen. Het veranderen van een element kan grote invloed hebben op het totale systeem. Anderzijds is het vaak moeilijk vaste patronen in een organisatie te doorbreken en een nieuwe koers te varen. Uitgeverij Altamira-Becht © 2003  ISBN 90 6963 569 0 Prijs: € 22,90 Zie ook de website van Altamira-Becht

Holitzka en Remmert: Systemische Organisatieopstellingen. Conflicten oplossen in en op het werk. Dit boek beschrijft de systemische wetmatigheden van organisaties en laat zien hoe die voor iedereen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het boek bestaat uit drie delen:
- Achtergrondinformatie over de werking van systemische krachten in organisaties.
- Praktijvoorbeelden van conflicten uit het bedrijfsleven, met hun interpretaties en suggesties voor oplossingen.
- Voorbeelden van modellen waarmee we deze conflicten zelf kunnen oplossen door middel van opstellingen van personen of symbolen. Uitgeverij Panta Rhei © 2004 ISBN 9 789076 77 1564 € 19,50,-


Bert hellinger, Gunthard Weber, Marianne Francke-Gricksch, Albrecht Mahr, Jacob Schneider: Leven zoals het is. Werken met familieopstellingen, organisatieopstellingen en consultatieopstellingen. Uitgeverij Het Noorderlicht
© 2002 ISBN 90 806874 1 3   Uitgeverij Het Noorderlicht: Website


Meer Duitstalige boeken: uitgeverij Carl Auer www.carl-auer.de


Artikelen om te downloaden:

Theory-U en Opstellingenwerk: verslag van een bijzondere ontmoeting met Otto Scharmer en Arawana Hayashi door Jan jacob Stam, oktober 2011. Hier te downloaden

Jan Jacob Stam: Trauma in Organisaties. Hier te downloaden op de website van het Hellinger Instituut, of anders hier. In dit artikel wordt ingegaan op de vaak onderschatte gevolgen van ingrijpende fusies, reorganisaties en andere gebeurtenissen in organisaties.

Joseph Roevens: Systemic Constellations Work in Organizations. Proefschrift. Joseph Roevens promoveerde op 7 november 2008 op de Universiteitvan Tilburg. Nederlandse samenvatting: klik hier.

Jürg Thölke: Intreerede als lector "Innovatie van leren in organisaties" bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen op 2 november 2007: Leren Niet te Weten - een zoektocht rond zinvolle vernieuwing in (onderwijs)organisaties.
Dit artikel downloaden. Bekijk de video van de intreerede. Meer info lectoraat.

Peter van den Berg en Joseph Roevens: Short term effects of Systemic Sets in Organizations. Artikel in "The knowing Field", juni 2007. Dit artikel downloaden.

Esther vd Valk, Wieger Janse en Tony Weggemans: De Organisatieopstelling: Zonder woorden in gesprek. Artikel in M&O oktober 2007. PDF-bestand via website van Ayit te downloaden of anders hier.

Franz Ruppert (www.franz-ruppert.de): De onzichtbare ordening in arbeidsrelatiesystemen. Conflictueuze structuren en hulp­opstellingen voor de oplossing ervan. Kath. Fachhohschule München. Gepubliceerd in: Gunthard Weber: Het succes van organisatieopstellingen. Altamira-Becht 2003.
Dit artikel downloaden:
Word-bestand  PDF-bestand

Susanne van Duijn: De korte termijn effecten van Organisatieopstellingen. Onderzoeksrapport Universiteit van Tilburg. Vakgroep Arbeids & Organisatie Psychologie, juni 2005. Op een 2-tal factoren bleken positieve significante veranderingen plaats te vinden: Inzicht in de verhoudingen in de werkomgeving en houding ten aanzien van Organisatieopstellingen. Dit rapport downloaden: Word-bestand PDF-bestand

Eelco de Geus (www.systeemconstellaties.nl) : Systemisch denken en handelen in organisaties. Dit artikel downloaden: Word-bestand  PDF-bestand

Annelies Boutellier: (www.buroboutellier.nl) : Het onderkennen van onbewuste dynamieken in organisates. Dit artikel downloaden: Word-bestand PDF-bestand

Wim Jurg (www.merkopstellingen.nl): Het Merk en zijn Marketeer op de Sofa. Dit artikel downloaden: PDF-bestand