//-->

Systemisch Consult

<-terug naar hoofdpagina

Advies en begeleiding Familiebedrijven

Vraagstukken bij familiebedrijven waar wij door ons advies en begeleiding aan het succes kunnen bijdragen zijn :
  • De wisselwerking van familiedynamiek en bedrijfsdynamiek
  • Onduidelijke afbakening van plaats en functies in familie en in bedrijf
  • Samenwerkings- en communicatiepatronen

Door een respectvolle, effectieve benadering van de familie als team voor het familiebedrijf kunnen de grote voordelen, die familiebedrijven inherent hebben, optimaal worden benut.

Vraag naar een vrijblijvend gesprek over hoe wij inspelen op uw eigen vraagstuk en te werk gaan om tot concrete verbeteringen en resultaten te komen. We maken hier gebruik van beproefde werkwijzen vanuit de Lerende Organisatie die leiden tot betere zelfsturende wn lerende vermogens en hulpmiddelen die duurzame resultaten tot gevolg hebben.

Een belangrijke pijler voor onze economie wordt gevormd door familiebedrijven. Onderzoek (o.a. bij Nijenrode) toont aan dat familiebedrijven een veel betere overlevingskans hebben in moeilijke tijden. Dat komt ook omdat deze bedrijven minder eenzijdig door financiële prikkels worden gestuurd en een grotere betrokkenheid hebben met hun producten, diensten, klanten en maatschappelijke inbedding.
Er zijn ook schaduwzijden, o.a. door de grote verwevenheid tussen familiesysteem het bedrijf, maar zeker ook door effecten van problemen rond opvolgingskwesties, die kunnen uitstrekken over meerdere generaties.

Om familieteams goed van advies te kunnen zijn, is het nodig om respectvol met het familiesysteem betrokken te zijn en is ervaring ten aanzien van de dynamiek van zowel familie- als bedrijfssysteem van groot belang. De waarden van het familiesysteem vormen vaak een krachtige krachtbron voor inspiratie en motivatie in het familiebedrijf, maar er kunnen ook negatieve dynamieken in het familiebedrijf ontstaan, die juist contraproductieve effecten kunnen hebben.

Een juiste aanpak heeft tot resultaat dat:

  • de te zware interactie tussen familie en besrijfssysteem kan worden "ontward",
  • de verschillende posities die in familieverband en in het bedrijf worden ingenomen, beter kunnen worden onderscheiden,
  • de communicatie helder wordt, eventuele "moeilijke" onderwerpen bespreekbaar worden,
  • de druk van het bedrijf niet tot een grote last wordt voor de familie,
  • dat de familiewaarden zich goed verhouden tot de bedrijfswaarden,
  • de positieve krachten worden versterkt.

Zie ook: het boek Dynamiek in familiebedrijven.