Systemisch Consult

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten: iedereen heeft ze. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ze ook inzetten. En als we ze inzetten, kunnen we nogal eens doorschieten naar vervormingen of valkuilen.

Kernkwaliteiten kunnen we plaatsen in kernkwadranten. En dan wordt ineens veel meer duidelijk, als je de goede vragen stelt:

  • Kun je je eigen en andermans kwaliteiten waarderen?
  • Vervorm je je eigen kwaliteiten bij het doorschieten in valkuilen?
  • Of verspil je teveel energie in irritaties naar andermans vervormingen?
  • Welke leringen zijn te trekken, hoe vul je je uitdaging in?

We hebben het hier over kernkwadranten. Deze methode is ontwikkeld door Daniël Ofman, die de vele succesvolle toepassingen heeft ondergebracht bij Kern Konsult.

Kernkwadranten kunnen op drie verschillende niveaus worden toegepast:
  •  organisatiekwadranten
  •  groepskwadranten
  •  individuele kwadranten

Het is een praktische methode die een flinke impuls kan geven aan het leervermogen van een organisatie, een groep of jezelf. En nog veel meer als het op alle drie deze niveaus plaatsvindt: dan gaat het elkaar versterken: 1+1=3.