//-->

Systemisch Consult

naar hoofdpagina

De betekenis van het logo

Het logo heb ik zelf ontworpen en heeft voor mij een bijzondere betekenis:

Binnenin staat de driehoek, iedere hoek verwijst naar de drie fundamenten van de verschillende yogavormen uit India: Jnana, Bhakti, en Karma (wijsheid, liefde en ordening)

De cirkel daaromheen verwijst naar de basisvorm waarin zowel bij systemische opstellingen als bij open Space wordt gewerkt. Er is een opening naar het noorden: de richting die staat voor wijsheid, innerlijk weten, overzicht.

De vier punten wijzen naar de vier windrichtingen:

het noorden (winter): wijsheid, innerlijk weten, overzien, volharding

het oosten (lente): geboorte, speelsheid, creativiteit, onschuld

het zuiden (zomer): passie, ondernemen, overgeven, gevoel

het westen (herfst): oogsten, handelen, verwerken, loslaten