Systemisch Consult

Medezeggenschap - trainingen en workshops


Systemisch Consult heeft veel ervaring met medezeggenschapstrainingen:
Ondernemingsraden, Onderdeelscommissies en Cliëntenraden (Ouderenzorg)

Zowel bij startende (net gekozen) als de meer ervaren organen en kan inspirerende trainingen en workshops verzorgen als maatwerk, gericht op de eigen situatie en uitgangspunten.

Ook is het mogelijk te kiezen voor één van onze specialisaties:

  • Leeftijds- / Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. Hoe kun je de vergrijzing positief omzetten in een investeringsvraagstuk met zeer boeiende uitdagingen als generatieleren en levensloopbanen? Wat iedere werknemer zou moeten weten! Lees hier verder.
  • Organisatieopstellingen, bijvoorbeeld om meer geïnspireerd te werken, maar ook om de arbeidsverhoudingen een positieve impuls te geven. Inzichten in je eigen organisatiecultuur waar je lang wat aan hebt. Lees hier verder.
  • Open Space werkconferentie of -workshop. Een werkvorm die bijzonder geschikt is om onderwerpen aan bod te laten komen waar mensen echt betrokkenheid bij hebben. En het mooiste is: geen ingewikkelde voorbereiding nodig, alle ruimte voor initiatieven en voorstellen met draagvlak. Lees hier verder.
  • Kernkwaliteiten en competenties. Ontdek waar ieders kwaliteiten liggen en waar je sterk en zwak in bent. Krijg duidelijk voor ogen wat je nodig hebt om goed te functioneren. Wat je al in huis hebt en wat om ontwikkeling vraagt. Dé workshop waar ieder voor zijn eigen ontwikkeling veel mee naar huis neemt. Lees hier verder.
  • In onze medezeggenschapstrainingen bieden we altijd maatwerk waarbij uw eigen vraagstukken en uitgangspunten centraal staan.