Systemisch Consult

Medezeggenschap - training leeftijds(fase) bewust beleid


Als OR of OC sta je de komende tijd voor nieuwe beslissingen door de toenemende vergrijzing de komende jaren.

Hier ziiten een aantal uitdagingen aan vast die vragen om toekomstgerichte maatregelen. Laat je niet verrassen door beslissingen die op je afkomen, maar bereid je goed voor en weet waar je winst kunt halen voor de medewerkers, zeker als ze ook nog eens schaarser worden op de arbeidsmarkt.

Mogelijkheden zijn onder andere:

  • Zet in op vergroting van investeringen in opleiding en training en controleer of alle medewerkers voldoende kansen krijgen om bij te blijven.
  • Verbeter positieve beeldvorming rond oudere medewerkers.
  • Leeftijds Bewust personeelsbeleid is voor alle leeftijden! Iedereen heeft een levensloopbaan, iedere leeftijdsfase vraagt om specifieke ondersteuning.
  • Er zijn al veel voorbeelden van goed leeftijdsbewust personeelsbeleid.
  • Er zijn al goede werkboeken beschikbaar waarin concrete handvatten worden aangereikt. Download HIER het werkboek "Leeftijdsbewust Beleid, de OR aan zet" van SENIOR POWER (PDF-bestand).

Download hier de brochure over onze trainings- en adviesmogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op voor vragen: E-mail: info@syst.nl of bel: 013-5770070.