Systemisch Consult

 

Open Space                                  vorige pagina          volgende pagina

 3. Kenmerken van Open Space.

 • De cirkel is de basisvorm voor open, gelijkwaardige communicatie. De cirkel heeft een centrum: hier liggen de materialen waarmee gewerkt wordt (grote vellen papier, plakband en viltstiften).
 • De uitnodiging aan de deelnemers richt de aandacht op het thema of vraagstelling. Deze is zodanig verwoord, dat de deelnemers zich uitgenodigd voelen om een bijdrage te leveren.
 • De vier principes:
  1. Wie er komt of komen, het zijn de juiste mensen
  2. Wanneer het begint is het 't juiste tijdstip
  3. Wat er ook gebeurt, het is het enige dat kan gebeuren
  4. Wanneer het voorbij is, is het voorbij
 • Er is één wet: de wet van de twee voeten of mobiliteit. Ga en doe waar je hart je naartoe brengt.
 • Iedere manier van deelname aan een Open Space is geoorloofd:
  - Je kunt een idee of thema inbrengen en er een discussie over organiseren
  - Je kunt luisteren, of meediscussiëren
  - Je kunt rondgaan zoals een bij en mogelijk zorgen voor kruisbestuiving of fladderen zoals een vlinder
  - Of niet meedoen

Zo ontstaat er een groot marktplein van ideeën en thema's waar van alles kan gebeuren en van alles kan worden uitgewisseld, al naar gelang de keuze van deelnemers.

De facilitator zorgt voor goede voorbereiding, opent de cirkel, houdt de Open Space in stand en sluit uiteindelijk de cirkel. Iedereen wordt met respect benaderd en uitgenodigd. Na opening van de cirkel is de ruimte vrij voor de deelnemers en treedt de facilitator terug om op de achtergrond aanwezig te zijn. De facilitator bevestigt de regels van Open Space en is er om te ondersteunen bij eventuele vragen en praktische problemen en eventueel aan de tijd te herinneren. De facilitator intervenieert enkel daar waar de essentie van Open Space in het geding komt.