//-->

Systemisch Consult

Naar hoofdpagina

Het vergroten van zelfvernieuwend vermogen in organisaties

Prestatieverbetering door vernieuwing en het aanboren van creativiteit.

  AanbodGoed Idee

Ons aanbod is om organisaties te leren zichzelf te vernieuwen, zodat goede ideeën kunnen ontstaan en worden vertaald naar praktische verbeteringen. Doordat het personeel wordt betrokken bij het proces, wordt er een breed draagvlak voor de vernieuwing gecreëerd. Er ontstaat een creatieve cultuur met een sterk probleemoplossend vermogen.

Hiertoe worden managers binnen het bedrijf getraind in een leiderschapsstijl, zodat nieuwe ideeën niet meer in de bureaucratie van een organisatie verloren gaan. Het uiteindelijk resultaat is dat de prestaties van het bedrijf verbeteren.


  Wat levert het op

  • Toegenomen betrokkenheid vanuit de gehele organisatie bij vernieuwingen,
  • Stimulerend leiderschap op ieder niveau,
  • Doorbraken in vraagstukken die onoplosbaar leken,
  • Gemotiveerde mensen die waarde willen creëren en in hun kracht staan.

  Consultants

Vanuit De Werkplaats wordt het traject door de volgende consultants begeleid met
vermelding van kennis en ervaring en organisaties met dergelijke trajecten:

Drs. Michaël Molenaar
E-Mail: info@syst.nl

Arbeids & Organisatie Psycholoog: Organisatieopstellingen, Open Space conferenties, kernkwaliteiten; o.a. bij Gem. Tilburg, Bestuurs Academie, Inspectie vd Gezondheidszorg, NEMO, Universiteit Tilburg.

Harry Kloezen
E-Mail: hkloezen@illumens.nl


Organisatieontwikkeling, interim-management, training & coaching; o.a. bij ENECO, ACHMEA, IBS Consist, KVK Nederland, Ministeries (LNV, BiZa, OC&W).

Dr. Peter v.d. Berg
E-Mail: P.T.vandenBerg@uvt.nl
Leiderschap, organisatiecultuur, competentiemanagement; o.a. bij Koninklijke Landmacht, Philips, Cap Gemini, RaboBank.

 

De WerkplaatsDe Werkplaats.org
Deze begeleiding wordt u aangeboden vanuit De Werkplaats.org. Een samenwerking van verschillende zelfstandige professionals die hun krachten hebben gebundeld om hun gemeenschappelijke passie voor de verdere ontwikkeling van mens en organisatie te realiseren in de vorm van o.a. training, advies en coaching voor uiteenlopende organisaties.